Новини БГ

Свърши пазарлъкът с осигурителните прагове

2010-09-29 13:41:06

Приключи договарянето на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и групи професии за 2011 г., съобщиха от социалното министерство.

Праговете се договаряха за 77 икономически дейности и 9 групи професии.

Работодателските и синдикални организации постигнаха споразумения за 30 икономически дейности, които се отнасят за около 1 300 000 наети лица.

В 22 икономически дейности има нарастване на минималния осигурителен доход, а в 7 икономически дейности споразуменията запазват размерите за 2010 г.

Средният процент на нарастване на минималния осигурителен доход от сключените споразумения е 5,6%. В 47 икономически дейности праговете ще бъдат актуализирани по административен път, посочват от МТСП.

Увеличението ще бъде с 56% - колкото е достигнатият ръст на минималния осигурителен доход от сключените споразумения. 

Най-висок ръст на минималния осигурителен доход се наблюдава в икономическите дейности - търговия - 10,2% итуризъм /хотелиерство - 12,5%, следвани от икономическите дейности производство на хартия и картонени изделия - 9, 7%, селско и горско стопанство - съответно 7,2% и 7,4%, и производство на облекло - 7.0%

Очакванията са, че новите размери на осигурителните праговеще повишат приходите в държавното обществено осигуряване допълнително с около 110 милиона лева годишно и ще обхванат около 2 млн. и 300 хиляди осигурени лица.