Новини БГ

Водопроводът от Мало Бучино до Перник е готов

2020-03-17 08:12:05

От днес започва водоподаване от съобщава ВиК дружеството на сайта си.

Водопроводът от с. Мало Бучино до гр. Перник вече е готов. В момента се прави изпитване на трасето, след това ще се извърши дезинфекция и до няколко дни водоподаването по него ще бъде осъществено. Това позволява водният режим поетапно да бъде облекчен.

Когато водата по новия водопровод бъде пусната, режимът ще бъде от 6:00 до 22:00 часа.

На сайта си дружеството обяснява и по повод постъпил сигнал, че не е имало изпускане на вода от язовир "Студена" нерегламентирано. Направеното от персонала е подаде вода от основния изпускател на язовира, след като заради увеличаване на притока към язовира, мътността се е увеличила многократно.

От 09.03.2020 г., поради висока мътност, пясъчните филтри на пречиствателната станция са се задръстили и са започнали да пропускат по-малко количество вода.

Нормалните стойности на замътяване са от 7-8 FNU, а сега постъпват около 40-50 FNU. Това замътяване намалява пропускателната способност на филтрите и съответно намалява дебита на вода, който преминава през пречиствателната станция за града. Заради това и високите квартали остават без водоподаване дори и при досегашния режим. Населените места, до които не достигаше вода по график бяха: гр. Батановци, с. Черна гора, с. Богданов дол, с. Ярджиловци, с. Лесковец, квартал Ралица, квартал Калкас, с. Голямо Бучино, с. Люлин, някои части на квартал Изток.

Ако не са били предприети действия по превключване на водата през основния изпускател, както и допълнително монтираните съоръжения за намаляване на мътността на водата още на язовира, е имало риск в следващите дни филтрите да продължават да се задръстват и количеството на преминалата вода през тях да продължава да намалява.

Припомняме, миналата седмица от МОСВ съобщиха, че ВиК-Перник е поискало повече вода от язовир "Студена", но от министерството искат обосновка за количеството, което е равно на потреблението на населението от миналата година без режим на водата - 1,200 млн. м3 месечно. Паралелно с това от МОСВ отказаха на първо време облекчен режим на водата въпреки извънредната ситуация, свързана с разпространението на коронавируса у нас.

От миналата година област Перник е в криза, след като бедствено положение бе обявено на 21 декември, след като воден режим бе обявен в цяла Пернишка област на 18 ноември.

Решението за изграждането на водопровода, за да се вземе вода от "Белмекен" и да се доведе до Перник, беше взето от Министерския съвет като единственото възможно, което да подпомогне Перник и кризата с обема на язовир "Студена". То беше прието и с гласуване от Столичния общински съвет, с което се даде разрешение за включване към ВиК мрежата на София.