Новини БГ

Населението намалява, администрацията нараства, констатира Бъчварова

2015-01-19 12:54:22

Прозрачност и открито управление са целите, които си поставя вицепремиерът по коалиционната политика и държавната администрацияРумяна Бъчварова.

Официално тя представи в МС своите управленски приоритети. Според неяпрозрачността и откритото управление означават по-ефективна администрация, повече отчетност и включването на гражданските организации и бизнеса при формирането на политики и вземане на управленски решения.

Бъчварова категорично не е съгласна с критиките, че кабинетът "Борисов 2" работи без управленска програма и приоритети. За мен численото ограничаване на администрацията не е първа и единствена цел, не е и самоцел, подчерта Бъчварова. Искаме държавната администрация да стане модерна администрация, допълни тя.

Докато населението намалява, администрацията нараства, посочи още вицепремиерът Бъчварова. Правят се опити за намаляване числеността на чиновниците още от предишния мандат на ГЕРБ. С 12%, по думите на Бъчварова, е намалял съставът на администрацията от 2010 г. насам.

Що се касае за административната реформа, още през първите месеци на правителството е разработена и одобрена пътна карта за изпълнението на Стратегията за административна реформа 2015-2020 и е подготвена за публично обсъждане пътната карта за електронното управление до 2020 година.

Приключил е и проектът на Оперативна програма „Добро управление". Тя е и основният източник на финансиране, даващ достъп до над 650 милиона лева за модернизиране и оптимизиране на администрацията.

Основната част от усилията на екипа на Румяна Бъчварова тази година ще се съсредоточи върху развитието на държавната администрация, тъй като тежката бюрокрация затруднява работата на гражданите. Тя се дължи на разпокъсаност на административните услуги и регулаторните режими, на слабия обмен информация между различните администрации, както и на това, че едва 13% от услугите са електронизирани.

В България има над 2000 услуги и над 900 регулаторни режима, които администрацията предлага. На практика над 60% от транзакциите за 2013 са за предоставени удостоверителни услуги, чиито крайни потребители не са гражданите и бизнесът, а други администрации.

Гражданите се явяват посредници между администрациите. Пример за това са случаите, когато гражданите трябва да представят на една администрация удостоверение, издадено от друга администрация. Премахването на този проблем ще спести десетки милиони човекочаса всяка година.

Предстои да се направи пълен одит на административните услуги и регистри. Целта е администрациите да улеснят гражданите, като комуникират по-добре помежду си.Приоритетно ще се въведат електронни услуги, чиито краен ползвател са гражданите и бизнесът, а не самите администрации.

Акцент в административната реформа ще е извършване на оценка на въздействие на законодателството. Всеки ден средно 2,5 нормативни акта търпят промени, което затормозява бизнес средата. С въвеждането на задължителна оценка на въздействие на законодателството редица държави отчитат до 40% намаляване в броя на новите закони, както и подобряване на нормативната уредба.

Това обаче на практика според вицепремиера Румяна  Бъчарова означава нов начин на законотворчество. КСО е променян 61 пъти от 2007 досега. Законът за здравното осигуряване - 47 пъти, Законът за здравето също е бил коригиран над 40 пъти, Данъчно-осигурително процесуалният кодекс е минал през 37 промени.

От 1998 година досега с над 40% се е увеличил масивът закони, касаещи работата на бизнеса. Амбиция на Румяна Бъчварова е да увеличи качеството на чиновниците.