Новини БГ

Калина Балабанова от "Атака" дава кмета на Добрич на главния прокурор

2014-12-04 23:47:05

Кметът на гр. Добрич Детелина Николова Николова 

Народният представител от АТАКА Калина Балабанова подаде сигнал до Главния прокурор Сотир Цацаров относно съмнения за конфликт на интереси и причинена щета за Община гр. Добрич чрез продажбата на тролейбусна контактна мрежа. Според Балабанова кметът на гр. Добрич Детелина Николова Николова не спазва изискването за лицензиран оценител, който да направи пазарната оценка по ликвидационния метод на тролейбусна кабелна мрежа град Добрич.

Оценката е възложена на фирма „Ел“ ЕООД град Русе, която според националистката не притежава такъв лиценз. В сигнала Балабанова оспорва направената оценка и изказва съмнение за личният интерес на фирмата, като дава пример със завишени стойности на дейности по демонтажа. Друго нарушение от страна на Детелина Николова според АТАКА е взимането на еднолично решение без санкция на Общински съвет град Добрич за сваляне на началната тръжна цена с 20% при насрочването на втория търг.

„Кое налага намаляването на цената с 20%, а не с 10% или с 5% не става ясно от тръжната документация.", пита Балабанова. С това решение Детелина Николова не спазва изискванията за управлението на общинската собственост с грижата на добър стопанин. Като следващо нарушение по ЗОС народният представител от АТАКА изтъква заповедта, с която Кметът на Добрич позволява на фирмата, спечелила търга да плати на две вноски и извършва нарушение като предава владението на тролейбусната контактна мрежа без да е заплатена цялата сума и не предприема действия по обезпечаване на втората вноска.

 „Случайно или не, кметът на град Добрич не взима под внимание отявлен конфликт на интереси или по-точно обстоятелството, че изготвилия предварителната пазарна оценка, подписалият като пълномощник договор за покупко-продажба на контактна тролейбусна мрежа и извършителят на ликвидационните действия е едно и също лице- собственикът на Ел ООД град Русе Стефан Спасов Стефанов."

Въз основа на гореописаните нарушения Балабанова сезира Главния Прокурор Сотир Цацаров да извърши проверка, дали Кметът на Добрич е извършила престъпления по служба според НК, както и Министерството на финансите, Агенцията за държавна финансова инспекция, Сметната палата, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за съмнения за причинени финансови вреди в особено големи размери, конфликт на интереси и корупция.