Новини БГ

Комисията за защита на потребителите с колективен иск към ЕВН

2014-01-24 09:51:27

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е предявила колективен иск срещу „ЕВН България Електроснабдяване"ЕАД за преустановяване прилагането на клауза от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на дружеството.

От Комисията атакуват текста, според който възражения срещу фактурите могат да се повдигат в рамките на един месец от издаването им, но подаването на възражение срещу сметката не освобождава потребителя от задължението да заплати дължимата сума, съобщава Дарик.

Според КЗП клаузата е неравноправна и трябва да бъде премахната.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Пловдивски окръжен съд, в период от 15 дни, считано от 10-ти януари 2014-та година, всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.