Новини БГ

Евроромите - гладни, нямат ток и тоалетни

2012-05-24 04:46:04

Средно около 40 на сто от ромите в Европа живеят в домакинства, в които някой си е легнал гладен поне един път през последния месец, защото не е могъл да си позволи да си купи храна. Това сочи доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

Той се основава на две проучвания на социално-икономическото положение сред ромите и лица от неромски произход, живеещи в непосредствена близост, в 11 държави членки на ЕС, сред които и България, и в съседни европейски страни.

Средно по-малко от 30% от анкетираните роми имат платена работа. Само 15% от участвалите в проучването млади роми са завършили общо или професионално средно образование. За сравнение такова образование имат над 70% от хората от мнозинството, живеещо в съседство.

Много роми продължават да бъдат изправени пред дискриминация и социално изключване в ЕС, сочат още изводите от доклада. Според резултатите положението на ромите е средностатистически по-лошо, отколкото на лица от неромски произход, живеещи в непосредствена близост.

Освен сред роми у нас изследването е проведено и в Чехия, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Испания.

„Резултатите от тези проучвания представят мрачна картина на настоящото положение на ромите в 11-те проучени държави-членки на ЕС“, заяви директорът на FRA Мортен Керум.

„Все още има дискриминация и антициганизъм. Резултатите показват, че са нужни бързи и ефективни действия, по-специално във връзка с по-добро образование на ромите. Това е ключов фактор за осигуряване на бъдещия им потенциал и ще даде на младите роми уменията, които са им необходими, за да излязат от порочния кръг на дискриминация, изолация и бедност“, допълни той. 

Междувременно днес Европейската комисия призова държавите-членки да приложат своите национални стратегии за подобряване на икономическата и социална интеграция на ромите в Европа, които са между 10 и 12 милиона души.