Новини БГ

Намалява броят на учениците, които зарязват училището

2012-01-20 06:44:55

В България се забелязва тенденция за намаляване на броя на учениците, които напускат училище по различни причини, констатира заместник-министърът на образованието Милена Дамянова.

Въпреки това нова национална програма за образованието ще подпомага училищата от тази година да разработват стратегии за намаляване на отсъствията на учениците.

За изпълнението на програмата ще се използват част от 45-те милиона, които бяха дадени в повече към бюджета за средното образование за 2012 г.

От тези допълнителни 45 милиона лева е предвидено да бъде увеличен и стандартът за безплатните занимални в училище, тъй като от учебната 2012/2013 година целодневната организация ще продължи и в трети клас, заяви заместник-министър Дамянова.

Тя посочи данни, според които учениците, които трайно не са посещавали учебни занятия през учебната 2009/2010 година са били 6 680, а през учебната 2010/2011 година отпадналите ученици са били 5 615.

От тях в последната година най-много са напуснали класните стаи по семейни причини - 3 659 ученици. 1 866 ученици са напуснали заради отсъствия, а 90 - заради слаб успех.

В момента точния брой на учениците в България е 767 846, съобщи заместник-министър Дамянова. Тя отбеляза, че всеки регион на страната е специфичен и затова се предприемат различни мерки срещу преждевременното напускане на училище.

Според данните на министерството през 2010/2011 година 38 процента от петгодишните деца са били обхванати в детските градини в страната, докато през 2011/2012 г. този процент е вече 58.