Новини БГ

Увеличават се разходите за комуникации, алкохол, цигари и здраве

2011-11-30 12:26:03
Разходите на българските домакинства за транспорт и съобщения са се увеличили с 11.1% през третото тримесечие на 2011 г. спрямо същия период на миналата година, съобщи Националният статистически институт.

С 8.7% повече семействата дават за храна, а със 7.2% - за здравеопазване, показва изследването на потреблението в домакинствата.  Още повече - с 9.6% нарастват сумите, отделяни от семействата за облекло и обувки, но делът на това перо в домашните бюджети е малък - едва 2.7%. 

Според статистиката разходите за храна са с 4.7% повече, докато режийните разноски се запазват на миналогодишното равнище. Общо изхранването на семейството и плащането на битови сметки поглъщат близо половината от семейните бюджети. От разбивката за потреблението на конкретни хранителни продукти пък се вижда, че в току що приключилия сезон на зимнината домакинствата се започнали да купуват повече плодове и зеленчуци - преди година  средно всеки българин е изял по 29.7 кг зеленчуци и 16.3 кг плодове между юли и септември, докато през тази количествата са съответно 33.2  кг и 20.5 кг.

Общо за трите месеца юли, август и септември средният разход на член от домакинство е 917.44 лв, от които 332 лв. са за храна, 43 лв. за алкохол и цигари, 121 лв. за ток, вода и горива, 46 лв. за здраве, 57 лв. за транспорт, 41 лв. за комуникации, 42 лв. за свободно време.

Средният приход на член на българско домакинство през периода възлиза на 978 лв., като половината от него е за сметка на работната заплата , а над едва четвърт - от пенсии. Доходът от заплата е 499 лв. средно  на човек за трите месеца общо, увеличението е с 32 лв. за година. 

Пенсиите остават на миналогодишното  равнище - 284 лв. на член от домакинство. Увеличават се обаче доходите от социални помощи - средно със 7 лв. до 20 лв. на човек, и обезщетенията за безработни - от 5 на 7 лв.