Новини БГ

USD - 1.83646EUR - 1.95583
GBP - 2.28165CHF - 1.8387
Неделя
Януари 26
Начало arrow Икономика arrow Започна данъчна кампания 2011 г.

Започна данъчна кампания 2011 г.

  Print E-mail
2011-01-03 08:11:13
източник: actualno.com

Данъчната кампания за 2011-а година започна. Декларациите за данъка върху личните доходи и за корпоративния данък могат да бъдат намерени на интернет страницата на Националната агенция за приходите (НАП).

Срокът за внасяне или изпращане по електронен път на попълнените декларации от физическите лица в НАП e от днес до 30 април, а за да се ползва отстъпка от 5 % - до 10 февруари.

5 % отстъпка носи и подаване на данъчната декларация директно чрез интернет с електронен подпис. До края на януари приходната агенция ще пусне и т.нар. декларации с баркод, при които компютърът сам прави изчисленията на данъка върху личните доходи и осигуровките.

Тези, които работят само на трудов договор и нямат странични доходи, както и гражданите, които са получавали само необлагаеми доходи, каквито са стипендиите, не трябва да подават данъчна декларация, освен ако не искат да ползват някое от облекченията.

Всеки, който е работил по граждански договор през 2010 година, независимо от размера на получаваното възнаграждение или хонорари, е длъжен да подаде декларация. Годишна данъчна декларация трябва да подадат и лицата, които през 2010 година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък.

Данъчна декларация са задължени да подадат и местните физически лица, които през 2010 г. са притежавали акции и дялови участия в дружества и/или недвижима собственост в чужбина, както и когато са получавали доходи от доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

Доходите от производство на непреработи продукти от селско стопанство на регистрирани тютюнопроизводители или земеделски производители вече подлежат на облагане и също се декларират в годишната данъчна декларация.

Задължително е обявяването, ако сте дали или получили небанков заем за над 10 000 лева.

В бланката се попълва непогасената част от кредита, ако общият размер е над тази сума. Трябва да се декларират и остатъци от заеми, получени или дадени от 2005-а насам, но само ако размерът на кредита надхвърля 40 000 лева.

Младите семейства могат да ползват облекчение, ако купуват първото си жилище с банков кредит. Условията са сключен брак, поне единият съпруг да е под 35-годишна възраст и жилището да е единствено за семейството. Облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Данъчни облекчения може да ползват хората с увреждания. Лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лв.

Данъчно облекчение могат да ползват плащалите вноски за доброволно осигуряване за пенсия, както и за застраховка “Живот” - в размер до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, и до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки „Живот”.

Сборът от годишните данъчни основи може да се намали с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране.

Има данъчни облекчения и за дарения. До 5 % от данъчната основа може да се намали с размера на извършената през годината благотворителност в полза на болници, социални домове, училища, университети, неправителствени организации и др. При дарения за културата намалението може да стигне до 15 %, а при благотворителност за фондовете за лечение на деца, за ин витро и за трансплантация – до 50 %.

Общият размер на данъчното облекчение за дарения обаче не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

За 2010 г. данъчно облекчение може да се ползва и да дарения, направени в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

500 лева е глобата за неподадена в срок данъчна декларация. При посочване на неверни данни с цел да се намали размерът на дължимия данък санкцията е до 1000 лева, ако за нарушението не се предвижда по-тежко наказание. При необявяване на взетите или дадени пари на заем над 10 000 лв., глобата е 10 % от недекларираната сума.

  
 
Коментари (0)
Добави коментар
   
  Последни новини от категория Икономика
  Новини Изоставаме съществено от Румъния и от другите страни от Източна Европа. Това обяви макроикономистът проф. Ганчо Ганчев, който е преподавател в Югозападния университет."Има ...
  Новини България и Румъния ще създадат обща работна група, която да търси начини да се ограничи вносът на твърде стари и замърсяващи автомобили, съобщава Automedia. - - Двете съседни държави ще си партнират ...
  Новини Новите изисквания за касовите апарати на фирмите, които са регистрирани по ДДС, влизат в сила от днес.Срокът за юридическите лица без регистрация е до края на юни, а за търговците, които ...
  Новини Трите дружества в Българския енергиен холдинг (БЕХ) имат 3-месечен срок за плащане на глобата от ЕК от 77 млн. евро. Тези пари не идват от джоба на хората, заяви пред БНТ изпълнителният директор на ...
  Новини "Народът не знае какво ще се прави с над милиард и половина лева от бюджетния излишък." Това заяви в студиото на bTV проф. Христина Вучева.По думите ѝ имаме излишък от 2 ...
  < Предишна новина   Следваща новина >
   

  АНКЕТА

  Кое е най-важното събитие в България за отминаващата 2019 година?