Новини БГ

USD - 1.83646EUR - 1.95583
GBP - 2.28165CHF - 1.8387
Вторник
Септ 29
Начало arrow Икономика arrow Започна данъчна кампания 2011 г.

Започна данъчна кампания 2011 г.

  Print E-mail
2011-01-03 08:11:13
източник: actualno.com

Данъчната кампания за 2011-а година започна. Декларациите за данъка върху личните доходи и за корпоративния данък могат да бъдат намерени на интернет страницата на Националната агенция за приходите (НАП).

Срокът за внасяне или изпращане по електронен път на попълнените декларации от физическите лица в НАП e от днес до 30 април, а за да се ползва отстъпка от 5 % - до 10 февруари.

5 % отстъпка носи и подаване на данъчната декларация директно чрез интернет с електронен подпис. До края на януари приходната агенция ще пусне и т.нар. декларации с баркод, при които компютърът сам прави изчисленията на данъка върху личните доходи и осигуровките.

Тези, които работят само на трудов договор и нямат странични доходи, както и гражданите, които са получавали само необлагаеми доходи, каквито са стипендиите, не трябва да подават данъчна декларация, освен ако не искат да ползват някое от облекченията.

Всеки, който е работил по граждански договор през 2010 година, независимо от размера на получаваното възнаграждение или хонорари, е длъжен да подаде декларация. Годишна данъчна декларация трябва да подадат и лицата, които през 2010 година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък.

Данъчна декларация са задължени да подадат и местните физически лица, които през 2010 г. са притежавали акции и дялови участия в дружества и/или недвижима собственост в чужбина, както и когато са получавали доходи от доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

Доходите от производство на непреработи продукти от селско стопанство на регистрирани тютюнопроизводители или земеделски производители вече подлежат на облагане и също се декларират в годишната данъчна декларация.

Задължително е обявяването, ако сте дали или получили небанков заем за над 10 000 лева.

В бланката се попълва непогасената част от кредита, ако общият размер е над тази сума. Трябва да се декларират и остатъци от заеми, получени или дадени от 2005-а насам, но само ако размерът на кредита надхвърля 40 000 лева.

Младите семейства могат да ползват облекчение, ако купуват първото си жилище с банков кредит. Условията са сключен брак, поне единият съпруг да е под 35-годишна възраст и жилището да е единствено за семейството. Облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Данъчни облекчения може да ползват хората с увреждания. Лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лв.

Данъчно облекчение могат да ползват плащалите вноски за доброволно осигуряване за пенсия, както и за застраховка “Живот” - в размер до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, и до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки „Живот”.

Сборът от годишните данъчни основи може да се намали с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране.

Има данъчни облекчения и за дарения. До 5 % от данъчната основа може да се намали с размера на извършената през годината благотворителност в полза на болници, социални домове, училища, университети, неправителствени организации и др. При дарения за културата намалението може да стигне до 15 %, а при благотворителност за фондовете за лечение на деца, за ин витро и за трансплантация – до 50 %.

Общият размер на данъчното облекчение за дарения обаче не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

За 2010 г. данъчно облекчение може да се ползва и да дарения, направени в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

500 лева е глобата за неподадена в срок данъчна декларация. При посочване на неверни данни с цел да се намали размерът на дължимия данък санкцията е до 1000 лева, ако за нарушението не се предвижда по-тежко наказание. При необявяване на взетите или дадени пари на заем над 10 000 лв., глобата е 10 % от недекларираната сума.

  
 
Коментари (0)
Добави коментар
   
  Последни новини от категория Икономика
  Новини Средно с 2,79% поскъпва токът за битовите абонати докато цената на природния газ и на парното поевтиняват, обявиха от КЕВР.Поскъпването на цената на тока за следващата година за ...
  Новини Икономическите последствия е пистата, по която ще бягат и ще се състезатават всички политическ партии след кризата с коронавируса. Така проф. Антоанета Христова от Института за изследване ...
  Новини От началото на годината, когато дори не се очакваше да има такава тежка картина в света, започнаха да падат цените на типичните борсови стоки. Това обяви изпълнителният директор на Софийската стокова ...
  Новини Сдружението за модерна търговия, в което са най-големите търговски вериги, настоява президентът Румен Радев на наложи вето върху тавана на цените на стоките и услугите. Те разпространиха днес ...
  Новини Да се прекратят промоциите в търговските обекти, защото водят до струпване на много хора. За това настоя Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България в сутрешния ...
  < Предишна новина   Следваща новина >
   

  АНКЕТА

  Как ви се отразява липсата на социални контакти?