Новини БГ

USD - 1.83646EUR - 1.95583
GBP - 2.28165CHF - 1.8387
Сряда
Фев 24
Начало arrow Икономика arrow Очакваният бюджетен дефицит за 2011 е под 3%

Очакваният бюджетен дефицит за 2011 е под 3%

  Print E-mail
2010-12-31 11:01:27
източник: dnes.bg

Приключи финансовата година с фискален резерв, по-голям от миналогодишния, в размер над 6. млрд. лв. Според финансовия министър фискалният резерв, с който завършваме годината, ни дава още едно основание да смятаме, че следващата година ще е по-добра, съобщава Агенция Фокус.

Очакваният бюджетен дефицит е под 3%. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на месечна база за ноември е положително в размер на 36,5 млн. лева. Към края на ноември 2010 г. се отчита дефицит по консолидираната фискална програма в размер на 1 866,2 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 967,5 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 101,3 млн. лв. в резултат на постъпилите през месец ноември помощи от фондове на ЕС.

Постъпленията по консолидираната фискална програма към края на месец ноември са в размер на 21 355,7 млн. лв., или 87,0 % от годишните разчети. Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски за отчетния период възлиза на 16 985,1 млн. лв., което представлява 79,5 % от всички приходи по КФП.

Приходите в частта на преките данъци са 3 078,3 млн. лв., или 88,5 % от годишния разчет. Приходите от косвени данъци са в размер на 8 799,7 млн. лв., което е 89,3 % от програмата за годината.

През втората половина на годината се наблюдава ръст на косвените данъци спрямо същия период на 2009 г., като за периода юли–ноември те са нараснали с 354,8 млн. лева. Приходите от ДДС са в размер на 5 460,4 млн. лв., или 93,2 % от актуализирания разчет за 2010 година.

Постъпленията от акцизи към 30 ноември 2010 г. са в размер на 3 229,1 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 82,8 %. Приходите от мита възлизат на 110,2 млн. лв. и вече превишават годишните разчети с 19,7%. Постъпленията от други данъци (в т.ч. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) са в размер на 640.5 млн. лв., което представлява 88,9 % от предвидените за 2010 година.

Приходите от социално-осигурителни и здравни вноски за отчетния период са 4 466,7 млн. лв., или 86,4% от разчетите за годината. Неданъчните приходи са на нивото на постъпленията за същия период на миналата година и са в размер на 3 078,1 млн. лв., или 90,6% от годишните разчети.

Помощите към 30.11.2010 г. са в размер на 1 292,5 млн. лв. (66,9% от планираните) и превишават постъпленията към края на ноември 2009 г. с 92,4 млн. лв., или 7,7%. Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България за общия бюджет на ЕС) към 30 ноември 2010 г. възлизат на 23 221,9 млн. лв., което е 83,5% от актуализирания годишен разчет.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 19 540,8 млн. лв., или 91,7 % от планираните за годината. Спрямо същия период на 2009 г. текущите нелихвени разходи нарастват с 5,1% (942,9 млн. лв.). От тях най-висок ръст се отчита при социалните и здравноосигурителните плащания, които спрямо ноември 2009 г. са се увеличили с 911,8 млн. лева.

По-голямата част от увеличението при социалните плащания (494,1 млн. лв.) се дължи на базовия ефект от повишаването на пенсиите през 2009 г. и на по-високите разходи за обезщетения и помощи. Разходите за субсидии към края на ноември също нарастват спрямо същия период на 2009 г. с 207,0 млн. лв., което се дължи основно на по-високия размер на субсидиите по Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от ЕЗФРСР.

Капиталовите разходи (в т.ч. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 2 596,9 млн. лв., или 68,5% от актуализираните разчети за 2010 г., а лихвените плащания – на 469,5 млн. лв., или 92,5% от годишните разчети.

Независимо от увеличените социално и здравноосигурителни плащания и по високите субсидии през 2010 г. в номинално изражение общо разходите по КФП (вкл. вноската за бюджета на ЕС) остават близки до тези за същия период на 2009 г. (нарастват с 1,1%) благодарение на мерките за ограничаване на разходите и реформите в държавната администрация.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към ноември 2010 г. от централния бюджет, възлиза на 614,7 млн. лв. и е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

  
 
Коментари (0)
Добави коментар
   
  Последни новини от категория Икономика
  Новини Средно с 2,79% поскъпва токът за битовите абонати докато цената на природния газ и на парното поевтиняват, обявиха от КЕВР.Поскъпването на цената на тока за следващата година за ...
  Новини Икономическите последствия е пистата, по която ще бягат и ще се състезатават всички политическ партии след кризата с коронавируса. Така проф. Антоанета Христова от Института за изследване ...
  Новини От началото на годината, когато дори не се очакваше да има такава тежка картина в света, започнаха да падат цените на типичните борсови стоки. Това обяви изпълнителният директор на Софийската стокова ...
  Новини Сдружението за модерна търговия, в което са най-големите търговски вериги, настоява президентът Румен Радев на наложи вето върху тавана на цените на стоките и услугите. Те разпространиха днес ...
  Новини Да се прекратят промоциите в търговските обекти, защото водят до струпване на много хора. За това настоя Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България в сутрешния ...
  < Предишна новина   Следваща новина >
   

  АНКЕТА

  Как ви се отразява липсата на социални контакти?