Новини БГ

USD - 1.83646EUR - 1.95583
GBP - 2.28165CHF - 1.8387
Събота
Април 17
Начало arrow Икономика arrow Над 4 млрд. лева е дупката в КТБ, установи одитът

Над 4 млрд. лева е дупката в КТБ, установи одитът

  Print E-mail
2014-10-22 17:28:11
източник: news.bg

Над 4 млрд. лева е дупката в Корпоративна търговска банка. Това са устанивили одитите на „Ърнст енд Янг одит" ООД, „Делойт България" ООД и „АФА" ООД, чиито доклади, припомняме, бяха предадени на БНБ в понеделник.

Въз основа на тях Управителният съвет на БНБ обявява, че към 30.09.2014 г. общата сума на всички активи на банката е в размер на 6.662 млрд. лева. Заключението на одиторските фирми е за необходимост от обезценки на активи на банката в общ размер на 4.222 млрд. лева.

От одиторския доклад се вижда, че основната дупка в кредитния портфейл идва от 82 кредити с обща стойност 3.434 млрд. лв.
Тези кредити са отпускани на кухи фирми без служители, които най-често не са предоставили бизнесплан за дейността си. Освен това тези кредити не са имали реално обезпечение, като по този начин едва 2% от тези 3.434 млрд. лв. могат да бъдат възстановени.

Размерът на депозитите към 30 септември е 6.260 млрд. лв. От тях 4.371 са на частни лица. Бизнесът има 1.199 млрд. лв. в КТБ, като 766 млн. лв. от тях са на частни предприятия. Обезпечените с държавни ценни книжа държавни пари са 100 млн. лв. а необезпечените въпреки изискването за това са 378 млн.лв.

Данните показват, че капиталът на банката е намалял от 521 млн. лв. на 198 млн. лв., като към това число ще трябва да се прибави и обезценката от 4.22 млрд. лв.

Одиторите потвърждават, че основният акционер в банката - контролираната от Цветан Василев фирма Бромак, е изтеглила 206 млн. лв.

Експертите обаче са на натъкнали и на нов подобен трансфер. Те описват, че банката е предоставила на друго контролирано от Цветан Василев дружество - ТЦ-ИМЕ, 80 млн. лв. държавни ценни книжа. В момента това дружество не е в състояние да върне тези средства.

 

В периода 05.08 - 20.10.2014 г. посочените одиторски фирми са извършили анализ и оценка на основни балансови позиции и издадени банкови гаранции от банката. Извършеният анализ и оценка се основава на принципите за признаване и оценяване съгласно приложимите международни стандарти за финансова отчетност (МСФО). Оценката е извършена на база на отчетените по регистрите на банката към 30.06.2014 г. активи и банкови гаранции с отразяване на всички съществени събития до 30.09.2014 г., оказващи влияние върху анализа.

Сред основните изводи е този, че ръководството на банката не се е придържало към разумни и консервативни банкови практики
След поставянето на банката под специален надзор се установяват множество пропуски, допускани преди поставянето й в този статут.

Изтъквайки тези и ред други нередности, от БНБ съобщават, чеще дадат одитния доклад за КТБ на прокуратурата.

 • В процеса на отпускане на кредити липсва задълбочено проучване на кредитоискателите, отсъстват пълни анализи на бизнес планове и разчети относно проектите, обосноваващи финансирането.
 • Липсва контрол при учредяването и текущото наблюдение на договаряните обезпечения. Извършеният анализ показва, че значителна част от обезпеченията са с пропуски при тяхното учредяване или са несъществуващи, което ги прави нереализируеми. Коефициентът на покритие на кредитния портфейл на банката с валидни обезпечения е около 13 на сто.
 • Липсва текущо наблюдение и контрол върху дейността на кредитополучателите и целевото използване на средствата от отпуснатите кредити. Допускани са множество предоговаряния на кредити, без да са налице необходимите обосновки за това.
 • Документацията в кредитните досиета не е поддържана в състояние, което да позволява на банката да управлява своите вземания с цел получаване на икономическите ползи, свързани с тях.
 • В дейността на банката се наблюдават необичайни за банковата система порочни бизнес практики, които са извършвани чрез сложни операции, целящи прикриване на същността на сделки и трансакции. Един от примерите за това е специфичният начин на кредитиране, опосредствано от „дружества със специална цел", холдинги и други подобни, с цел финансиране на придобиването на активи, не отговаря на стандартните и надеждни банкови практики.
 • Представяните от ръководството на банката преди нейното поставяне под специален надзор финансови и надзорни отчети пред управление „Банков надзор" на БНБ са били недостоверни и подвеждащи.
 • На квесторите е възложено да осчетоводят изготвените в пълно съответствие със стандартите на МСФО оценки и до 31.10.2014 г. да представят в БНБ съответните надзорни отчети, които са необходими за вземане на решенията, предвидени в Закона за кредитните институции.

  От БНБ коментират, че други решения, сред които преструктуриране и/или оздравяване на КТБ, са възможни, ако Народното събрание в рамките на законодателните си правомощия намери за уместно и своевременно приеме изменения и допълнения на действащото законодателство, включително и по отношение на ресурсното обезпечаване.

  От БНБ съобщават също така, че с цел вземането на информирано решение и подпомагане работата на народните представители по казуса КТБ, Управителният съвет на БНБ ще внесе на 27 октомври - първия работен ден на 43-ото НС, обобщена информация за събитията и всички взети решения на БНБ по отношение на групата КТБ от 20 юни 2014 г. (деня на поставяне под специален надзор на КТБ) до настоящия момент.

    
   
  Коментари (0)
  Добави коментар
    
   Последни новини от категория Икономика
   Новини Средно с 2,79% поскъпва токът за битовите абонати докато цената на природния газ и на парното поевтиняват, обявиха от КЕВР.Поскъпването на цената на тока за следващата година за ...
   Новини Икономическите последствия е пистата, по която ще бягат и ще се състезатават всички политическ партии след кризата с коронавируса. Така проф. Антоанета Христова от Института за изследване ...
   Новини От началото на годината, когато дори не се очакваше да има такава тежка картина в света, започнаха да падат цените на типичните борсови стоки. Това обяви изпълнителният директор на Софийската стокова ...
   Новини Сдружението за модерна търговия, в което са най-големите търговски вериги, настоява президентът Румен Радев на наложи вето върху тавана на цените на стоките и услугите. Те разпространиха днес ...
   Новини Да се прекратят промоциите в търговските обекти, защото водят до струпване на много хора. За това настоя Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България в сутрешния ...
   < Предишна новина   Следваща новина >
    

   АНКЕТА

   Как ви се отразява липсата на социални контакти?